Egg

Egg (2016) portrays a philosophical and scientific quest of our existence. The piece explores our origin as well as our subconscious potential. SE Egg (2016) porträtterar ett filosofiskt och vetenskapligt undersökande om vår existens. Ett arbete som rör sig om vart vi kommer

Egg

Egg (2016) portrays a philosophical and scientific quest of our existence. The piece explores our origin as well as our subconscious potential. SE Egg (2016) porträtterar ett filosofiskt och vetenskapligt undersökande om vår existens. Ett arbete som rör sig om vart vi kommer

Observation

  Observation portrays questions of power, investigation and surveillance. The piece was part of an Artist In Residence, working with scenography installation for an interactive theater Satans demokrati in a 3500 Kvm office environment. Premiere: November 2015. Exhibiton: December 2015 Book Release:

Observation

  Observation portrays questions of power, investigation and surveillance. The piece was part of an Artist In Residence, working with scenography installation for an interactive theater Satans demokrati in a 3500 Kvm office environment. Premiere: November 2015. Exhibiton: December 2015 Book Release:

Σ (Sigma)

I matematik används variabler som x och y, en abstraktion där förhållandet mellan två komponenter förvandlas till något nytt. Det matematiska tecknet Σ är från det grekiska alfabetet som kallas sigma;
(summation, sammanfattning.)

Σ (Sigma)

I matematik används variabler som x och y, en abstraktion där förhållandet mellan två komponenter förvandlas till något nytt. Det matematiska tecknet Σ är från det grekiska alfabetet som kallas sigma;
(summation, sammanfattning.)