Σ (Sigma)

I matematik används variabler som x och y, en abstraktion där förhållandet mellan två komponenter förvandlas till något nytt. Det matematiska tecknet Σ är från det grekiska alfabetet som kallas sigma;
(summation, sammanfattning.)

Σ (Sigma)

I matematik används variabler som x och y, en abstraktion där förhållandet mellan två komponenter förvandlas till något nytt. Det matematiska tecknet Σ är från det grekiska alfabetet som kallas sigma;
(summation, sammanfattning.)

Money Is God

    The installation Money Is God (2017) is a laundromat, washing money of its sins. The work portrays the double nature of currency which can bestow both status, influence and power while at the same time being empty, hollow and without

Money Is God

    The installation Money Is God (2017) is a laundromat, washing money of its sins. The work portrays the double nature of currency which can bestow both status, influence and power while at the same time being empty, hollow and without

Mors Lilla Olle/Little Boy Blue – Film

Sceonography work for short horror film Mors Lilla Olle/Little Boy Blue Shots from pre production. https://www.indiegogo.com/projects/mors-lilla-olle-little-boy-blue–4#/ Filmfestivals Reeling, The Chicago LGBTQ + International Film Festival Barcelona International LGTIB Film Festival Cambridge Queer Horror Festival Trans Stellar Film Festival in Detroit

Mors Lilla Olle/Little Boy Blue – Film

Sceonography work for short horror film Mors Lilla Olle/Little Boy Blue Shots from pre production. https://www.indiegogo.com/projects/mors-lilla-olle-little-boy-blue–4#/ Filmfestivals Reeling, The Chicago LGBTQ + International Film Festival Barcelona International LGTIB Film Festival Cambridge Queer Horror Festival Trans Stellar Film Festival in Detroit

Stilleben

Work in progress This is a study that explores realitys volatile nature and see the contrast between material and immatriality, such as shadow and light. A compound of body-like sculptures distorted by light and darkness that turns into something else.

Stilleben

Work in progress This is a study that explores realitys volatile nature and see the contrast between material and immatriality, such as shadow and light. A compound of body-like sculptures distorted by light and darkness that turns into something else.